ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Διαμαντόπουλου, πέρα από τα καθορισμένα από το Υπουργείο Παιδείας μαθήματα, εμπλουτίζεται και διευρύνεται με γνωστικά αντικείμενα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πνεύματος και της προσωπικότητας των παιδιών.

Ελληνικά

Για τη διδασκαλία των κύριων μαθημάτων υιοθετήθηκαν σύγχρονες μέθοδοι (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδραστικοί πίνακες). Στα ελληνικά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή και ορθή χρήση προφορικού και γραπτού λόγου σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Τα παιδιά της ΣΤ' τάξης έρχονται σε επαφή με το ετυμολογικό λεξικό της ελληνικής γλώσσας, την Έκθεση, τη Δημοσιογραφία ( δημιουργία εφημερίδας ) και τα Αρχαία Ελληνικά ώστε να προετοιμαστούν για το Γυμνάσιο. Οι μαθητές/τριες του σχολείου εξοικοιώνονται με ποικίλες γλωσσικές μορφές (τρόποι γραφής και προφοράς, μορφολογικές, συντακτικές και λεξιλογικές επιλογές, κειμενικά είδη κα), με την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση μηνυμάτων και κατακτούν το απαραίτητο λεξιλόγιο για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες. Έτσι, τα παιδιά αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που αφορού τόσο την αποτελεσματική γλωσσική επικοινωνία, όσο την προσωπική και κοινωνική τους ζωή.

Μαθηματικά

Η διδασκαλία των μαθηματικών στα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να αποκτήσουν μαθηματική σκέψη ( Διαγωνισμός «Ευκλείδης» ) και να εφαρμόζουν τις μαθηματικές γνώσεις, μεθόδους και διαδικασίες σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Μέσα από ποικίλες στρατηγικές ασκείται η μεθοδική κριτική σκέψη και η δημιουργική φαντασία.

Μυθολογία

Οι μαθητές/τριες της Β' τάξης Δημοτικού έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν Μυθολογία, γνωρίζοντας τη ζωή και τις περιπέτειες μιας ευρείας ποικιλίας θεών, ηρώων, ηρωίδων και άλλων μυθολογικών πλασμάτων.

Πληροφορική

Ήδη από το νηπιαγωγείο οι μαθητές/τριες μας έρχονται σε επαφή με το μάθημα της πληροφορικής, το οποίο διδάσκεται δύο φορές την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου λειτουργούν ως εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης της Microsoft για κάθε τάξη Δημοτικού με το πρόγραμμα Technokids. Απώτερος στόχος μας είναι τα παιδιά να αποκτήσουν το ECDL στην Γ' Γυμνασίου. 

Αγγλικά

Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στα Εκπαιδευτήριά μας, ξεκινάει από το Νηπιαγωγείο και συνεχίζεται σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχεδόν καθημερινά.Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται βασίζεται στη σύγχρονη μεθοδολογία και στο μάθημα γίνεται ευρεία χρήση νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδραστικός πίνακας). Το σχολείο λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο του Βρετανικού Ινστιτούτου, στοχεύοντας οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν το πτυχίο Lower στην Α' Γυμνασίου και το Proficiency στην Γ' Γυμνασίου.

Γαλλικά & Γερμανικά

Η επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά) στα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου ξεκινάει από την Γ' Δημοτικού, στοχεύοντας στην κατάκτηση του Α1 Prim πτυχίου στη ΣΤ' Δημοτικού για τα Γαλλικά και αντιστοίχως του Α1 στη ΣΤ' Δημοτικού για τα Γερμανικά.

Θεατρική Αγωγή

Η θεατρική αγωγή παρέχεται στα παιδιά ήδη από την Α' Δημοτικού σε όλες τις τάξεις, καλλιεργώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών. 

Δε βρέθηκαν αντικείμενα που να ταιριάζουν στην αναζήτησή σας.