Εκτύπωση

Αγαπητοί γονείς, 

τα Εκπαιδευτήριά μας από τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, ακολουθώντας τις εντολές του κράτους, θέτουν σε αναστολή και τις μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό).

Όλες οι βαθμίδες συντονισμένα, μεθοδευμένα και με απόλυτη ετοιμότητα θα συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση στους μαθητές τους με γνώμονα την αρτιότερη μετάδοση της γνώσης. 

Πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και χωρίς αντιπαραθέσεις να υποστηρίξουμε την προσπάθεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

Η εμπειρία μας από την πρώτη εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης στο σχολείο (Μάρτιος 2020), μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε και πάλι και να καλύψουμε, στο μέτρο του εφικτού, τη δια ζώσης διδασκαλία. 

Η ηλεκτρονική μας τάξη έχει κανόνες και επιβάλλεται όλοι να τους τηρούν. Αποτελεί μια προσομοίωση της πραγματικής τάξης και δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις και εκτροπές. Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα τηρηθεί απαρέγκλιτα. Από τη Δευτέρα όλοι μαζί με επιμονή, υπομονή και αισιοδοξία συνεχίζουμε τον αγώνα για μάθηση και πρόοδο. 

Η Διοίκηση του σχολείου και οι υπηρεσίες του θα βρίσκονται καθημερινά στα εκπαιδευτήρια για την απρόσκοπτη εξυπηρέτησή σας. 

Με εκτίμηση, 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ