Την Παρασκευή,2 Νοεμβρίου 2018 οι τάξεις Δ' και Ε' του σχολείου μας επισκέφθηκαν το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1882 από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδας. Εκεί δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές μας να "ταξιδέψουν" στην ιστορία του νεότερου Ελληνισμού από την Άλωση της Πόλης μέχρι και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ας απολαύσουμε  τις εικόνες!

Οι δασκάλες των τάξεων.