Οι αγώνες επιχειρηματολογίας αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες σχολικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις πανελλαδικώς και διεξάγεται κάθε χρόνο με συμμετοχή πολλών σχολείων ανά την Ελλάδα.

Τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου εκπροσωπήθηκαν και φέτος, όπως κάθε χρόνο, από μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου, την Κυριακή, 04/03/2018. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν μέσω της προετοιμασίας τους και να αποδείξουν τις ικανότητές τους στη ρητορική τέχνη και τον δημόσιο διάλογο. Πρόκειται για μια διαδικασία που ενισχύει και περιθάλπει το δημοκρατικό ήθος των μαθητών και αυριανών πολιτών, καθώς και τους όρους ύπαρξης της δημοκρατίας, οξύνει τις διαλογικές δεξιότητες του παιδιού, την αντιληπτική ικανότητα, τη ρητορική και την καλλιέπεια, αφού διεξάγεται με όρους debate και Λόγου-Αντίλογου. Οι μαθητές του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων σε μια εξαίρετη εμφάνισή τους επιβεβαίωσαν το ρητό του Ρωμαίου ρήτορα Κικέρωνα:

«Ευγλωττία που δεν ξαφνιάζει δε δύναται να λέγεται ''ευγλωττία΄΄.