Τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου, συμπληρώνοντας 60 χρόνια λειτουργίας, προσφέρουν για το σχολικό έτος 2018-2019 40 υποτροφίες για τη φοίτηση στο Nηπιαγωγείο ύψους 2.000 €. Θα τηρηθεί απαρέγκλιτα σειρά προτεραιότητας.

Οι εγγραφές ξεκινούν 1η Νοεμβρίου.