Η εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος σπουδών των Εκπαιδευτηρίων μας.
Το μάθημα των Γερμανικών πραγματοποιείται 4 ώρες την εβδομάδα (+2 επιπλέον του ωραρίου) και στοχεύει στην σωστή εκμάθηση της γλώσσας.
Στα πλαίσια του μαθήματος προσφέρουμε έναν ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών στη Γερμανική γλώσσα που αναπτύσσει την κατανόηση κειμένων, την ακουστική κατανόηση, την γραπτή έκφραση με πλούσιο λεξιλόγιο και κατάλληλες δομές και κυρίως την προφορική έκφραση. Οι σπουδαστές μας είναι σε θέση να συμμετέχουν με επιτυχία στις εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας του. Φροντίζουμε επίσης να εξοικειώσουμε τους σπουδαστές μας με το γερμανικό πολιτισμό και τις επιφανείς προσωπικότητες της Γερμανίας συμμετέχοντας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικές με τη γλώσσα και καλλιεργώντας τη διεπαφή μεταξύ των δύο πολιτισμών.
 
Οι τάξεις του Γυμνασίου κατηγοριοποιούνται στα εξής πιστοποιητικά:
·         Α Γυμνασίου: Fit in Deutsch A1,ΚΠΓ διαβαθμισμένο Α1/Α2
 
·         Β Γυμνασίου: Fit in Deutsch A2,ΚΠΓ διαβαθμισμένο Α1/Α2
 
·         Γ Γυμνασίου: Zertifikat B1 Goethe Institut, ÖSD B1 ,ΚΠΓ διαβαθμισμένο B1/B2