Το σχολείο μας στα πλαίσια των ευρύτερων δραστηριοτήτων του, συμμετέχει στο παραπάνω ερευνητικό πρόγραμμα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη νέων μεθόδων διδασκαλίας που βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν καλύτερα και ευκολότερα συμμετέχοντας στη μαθησιακή διαδικασία στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας, της συνεργατικής μάθησης αλλά και της χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:
1. Το ΕΚΠΑ ως συντονιστής
2. Το Πανεπιστήμιο Flensburg της Γερμανίας
3. Το Πανεπιστήμιο Brest της Γαλλίας
4. Το Πανεπιστήμιο Winnipeg του Καναδά
5. Η Ένωση Εκπαιδευτικών της Πολωνίας
6. Τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντοπούλου

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν εκτός των καθηγητών του σχολείου μας, ειδικοί επιστήμονες και διδάκτορες των Φυσικών Επιστημών και θα αφηγηθεί διδάκτορας αφηγητής.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην Γ' τάξη του Γυμνασίου.