Η Acro Yoga είναι μια εκδοχή της Ypga kids με στοιχεία ακροβατικής. Στην Acro Yoga οργανώνουμε σε ζευγάρια τα παιδιά, ώστε να μαθαίνουν να συνεργάζονται. H τεχνική βοηθά στη βελτίωση της ισορροπίας, στον συντονισμό των κινήσεων και στην εκμάθηση του χειρισμού του σώματος ήδη από τις μικρές ηλικίες.