Ακολουθεί Φωτογραφικό υλικό από τις εξετάσεις Tae Kwon Do των μαθητών μας.