Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Σας ενημερώνουμε ότι τα βιβλία που θα διδαχθούν στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-20 ορίζονται ανά τάξη από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας παραθέτουμε τον κύριο κατάλογο σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα.

Για τυχόν αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στο διάστημα μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς (11 Σεπτεμβρίου) θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση. 

Για τα βιβλία των ξενόγλωσσων μαθημάτων θα λάβετε σχετική ενημέρωση από τους διδάσκοντες καθηγητές. 

ΒΙΒΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΤΑΞΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

1.Θρησκευτικά

2.Οικιακή Οικονομία - Εργαστηριακός οδηγός

3.Βιολογία

4.Φυσική με πειράματα

5.Αρχαία Ιστορία

6.Γεωλογία-Γεωγραφία

7.Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

8.Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Γλώσσα τετράδιο Εργασιών

9.Ομηρικά έπη Οδύσσεια 

10.Μαθηματικά

11. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

12. Τεχνολογία

ΤΑΞΗ Β'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

1.Αρχαία Ελληνικά Ομηρικά έπη-Ιλιάδα (μετάφραση)

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

3.Θρησκευτικά 

4.Γεωλογία-Γεωγραφία

5.Μαθηματικά 

6.Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία 

7.Νεοελληνική Γλώσσα

8.Φυσική 

9.Χημεία 

10.Βιολογία

11. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

ΤΑΞΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. Μαθηματικά

2. Βιολογία 

3. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

4. Ευριπίδη <<Ελένη>> (Δραματική Ποίηση)

5. Ιστορία 

6. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

7. Νεοελληνική Γλώσσα

8. Χημεία

9. Φυσική 

10. Θρησκευτικά

11. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

* Τα παρακάτω βιβλία χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς Ηλεκτρονικά, μέσα από το Ψηφιακό Σχολείο:

1. Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

2. Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α'+Β' Γυμνασίου 

3. Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής Α'+ Β' + Γ' Γυμνασίου

4. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Α'+ Β' + Γ' Γυμνασίου (χρήσιμο για όλες τις τάξεις) 

5. Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α' + Β' + Γ' Γυμνασίου (χρήσιμο για όλες τις τάξεις)