Αγαπητοί γονείς,

 

  Στις 10 Μαρτίου, ολοκληρώθηκε το Β΄ Τρίμηνο και οι εκπαιδευτικοί μας είναι έτοιμοι να σας παρουσιάσουν τις επιδόσεις των παιδιών σας.

Οι στόχοι που θέσαμε, ως ένα μεγάλο βαθμό, πραγματώθηκαν, χωρίς όμως αυτό να μας εφησυχάζει. Η Διεύθυνση του Σχολείου, με συνεχείς παρεμβάσεις, ενισχύει και επικουρεί το έργο των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές γνωρίζουν ότι πέραν του δασκάλου τους, θα ελεγχθούν και από τη Διεύθυνση. Σ' αυτή την προσπάθειά μας, σας θέλουμε κοντά μας, για να βελτιώσουμε την απόδοση των παιδιών σας. Παρακαλείστε να μην απουσιάσετε από την πρόσκλησή μας, γιατί η παρουσία σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για το παιδί σας αλλά και για το Σχολείο.

  Η παράδοση της βαθμολογίας θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα, και επιβάλλεται να τηρηθεί απ’ όλους, για να αποφευχθούν άσκοπες και χρονοβόρες συζητήσεις, που δε βοηθούν στο ήρεμο κλίμα της συνεργασίας.

 

ΤΑΞΕΙΣ

              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

                ΩΡΑ

 

ΝΗΠΙΑ

Α΄1 & Α΄2

Β΄  

Γ΄

Δ΄

Ε΄

ΣΤ΄

  Δευτέρα  26- 03 – 2018 

             

            >>               >>

            >>               >>

            >>               >>

            >>               >>

            >>               >>

            

Ομιλία  δασκάλου       6.00 - 6. 15΄  μ.μ.

  

Παρ. Βαθμολογίας      6.15΄- 6. 30 ΄ μ.μ.

 

Τοποθέτηση γονιών    6.30΄ - 7.00΄ μ.μ. 

 

Συνεργασία δασκάλου γονιών 7.00΄-8.00΄ μ. μ

 

 

 

Με  εκτίμηση

 

Ο        Δ  Ι  Ε  Υ  Θ  Υ  Ν  Τ  Η  Σ

 

 

ΚΟΛΙΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ